Enerkom | Doradztwo | Projektowanie | Usługi | Sieci | Instalacje | Urządzenia | Elektryczne i Energetyczne

Idź do spisu treści

Menu główne

Oferta

Oferta

WYKONUJEMY

 • dostawy

 • instalacje

 • montaże

 • sprawdzenia

 • przeglądy

 • konserwacje

 • naprawy

 • remonty

 • pomiary

 • badania

 • projekty

 • specyfikacje

 • przedmiary

 • kosztorysy

 • oceny

 • opinie

 • analizy

 • ekspertyzy

 • i inne

 
 
 

OBSŁUGUJEMY

 • klientów indywidualnych

 • małe firmy

 • biura, kancelarie

 • drukarnie

 • urzędy, inspektoraty

 • aerokluby, lotniska

 • zakłady służba zdrowia

 • zakłady przemysłowe

 • zakłady produkcyjne

 • instytucje rządowe

 • tartaki i in. zakłady drzewne

 • ujęcia wody

 • oczyszczalnie scieków

 • przepompownie

 • obiekty sakralne

 • obiekty zabytkowe

 • obiekty szkolne i uniwersyteckie

 • pogotowia

 • strażnice, komisariaty

 • obiekty straży pożarnej, policji

 • obiekty wojskowe

 • centra nadawcze

 • stacje telekomunikacyjne

 • studia nagrań, reklamowe

 • ośrodki data center

 • ośrodki radiowe, telewizyjne

 • stacje / bazy paliw

 • sklepy, dyskonty, hurtownie

 • markety, centra handlowe

 • serwisy samochodowe

 • centra logistyczne

NASZA SPECJALIZACJA

ZASILANIE

AUTOMATYKA

TELETECHNIKA

 • złącza, rozdzielnie, tablice elektryczne nn

 • ręczne przełączniki zasilania

 • automatyczne układy przełączania zasilania SZR

 • automatyka przełączania SZR

 • agregaty / zespoły prądotwórcze

 • zasilacze awaryjne / zasilacze bezprzerwowe ups

 • akumulatory / moduły bateryjne / stojaki bateryjne

 • serwisowe przełączniki obejściowe bypass

 • obwody napięcia gwarantowanego

 • obwody potrzeb własnych

 • siłownie, inwertery, zasilacze buforowe

 • układy pomiarowo-rozliczeniowe en. elektr.

 • układy pomiarowe en. elektr.

 • komunikacja / powiadamianie / monitoring GSM SMS/ GPRS/ LAN

 • nietypowe, niestandardowe układy zasilania

 • pomiary elektryczne odbiorcze, ochronne, eksploatacyjne

 
 • automatyka przemysłowa

 • układy / systemy sterowania

 • systemy SCADA

 • sieci komunikacyjne przemysłowe

 • telemetria

 • komunikacja / powiadamianie / monitoring GSM SMS / GPRS / LAN

 • szafy automatyki / szafy sterownicze

 • tablice synoptyczne

 • projektowanie systemów automatyki

 • automatyka budynkowa BMS

 • inteligentny dom

 • nietypowe, niestandardowe układy / systemy automatyki

 
 • telefonia

 • sieci komputerowe

 • teleinformatyka

 • transmisja danych / telemetria

 • systemy alarmowe SSWIN

 • ochrona obwodowa

 • kontrola dostępu

 • rejestracja czasu pracy

 • telewizja dozorowa / przemysłowa CCTV

 • systemy audiowizualne

 • systemy dźwiękowe i nagłośnieniowe

 • radiokomunikacja

 • systemy przywoławcze / przyzywowe

KOMPENSACJA
MOCY BIERNEJ

SYSTEMY
PPOŻ

DORADZTWO ENERGETYCZNE

 • kompensacja indywidualna, grupowa, centralna

 • baterie kondensatorów

 • baterie kondensatorów z dławikami

 • kompensacja indywidualna silników

 • kompensacja biegu jałowego transformatorów

 • baterie dławików

 • baterie / urządzenia kompensacyjne uniwersalne / mieszane

 • urządzenia kompensacyjne tyrystorowe dla szybkozmiennych obciążeń

 • analizy opłacalności stosowania kompensacji mocy biernej

 • dobory urządzeń do kompensacji mocy biernej

 • pomiary parametrów sieci

 • wykonywanie bilansów mocy i energii w celu oceny skuteczności kompensacji

 • doposażanie urządzeń kompensacyjnych w układy zdalnego monitorowania i alarmowania

 
 • systemy wyłączenia prądu ppoż

 • oświetlenie awaryjne / ewakuacyjne

 • systemy centralnej baterii oświetlenia awaryjnego

 • instalacje sygnalizacji pożaru SAP

 • dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO

 • instalacje detekcji gazów

 • systemy awaryjnego zasilania dla systemów ppoż

              
 • doradztwo energetyczne / taryfowe

 • doradztwo w zakresie zmiany operatora

 • obniżanie opłat za energię elektryczną

 • optymalizacja zużycia energii elektrycznej

 • opracowywanie planów, strategii, analiz, ocen, opinii, ekspertyz, raportów, wycen, warunków, założeń

 • badania, pomiary

 • badania kamerą termowizyjną

 • badania, analizy parametrów sieci / jakości energii

 • poprawianie jakości energii elektrycznej

 • analizy opłacalności stosowania kompensacji mocy biernej

 • dobory urządzeń do kompensacji mocy biernej

 • wykonywanie bilansów w celu oceny skuteczności kompensacji

 • szkolenia, konsultacje, inwentaryzacje

 • projekty, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje, koncepcjeODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OZE

 
 
 • fotowoltaika

 • instalacje fotowoltaicznej PV współpracujące z siecią on-grid / wyspowe off-grid

 • magazynowanie / akumulowanie energii

 • kogeneracja

 • automatyka i sterowanie

 • analizy opłacalności

 • doradztwo / konsultacje / wsparcie przed / podczas realizacji inwestycji

 • opracowywanie koncepcji, projektów

 • przygotowywanie dokumentacji

 • przyłączanie intalacji do sieci elektroenergetycznej dostawcy / operatora energii

 • pomóc na każdym etapie planowania, projektowania, uzgadniania, finansowania, wykonania i eksploatacji instalacji


 

Zachęcamy do odwiedzenia innych stron Enerkom - Linki.

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do nawiązania współpracy - Kontakt.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego